‘Leap Into Sight’ - Making LGBT+ history and lives visible

‘Leap Into Sight’ - Making LGBT+ history and lives visible
Image from eventbrite.com
Sat 29 February 2020
Saturday 29 February 2020
10:30 AM - 4:00 PM
Ended

A Pride Cymru Event for LGBT History Month

‘Leap Into Sight’ - Making LGBT+ history and lives visible

Saturday February 29th 2020 at the Senedd, Cardiff Bay 10.30-16.00.A day of historical talks, discussions, film and entertainment in celebration of LGBT History Month 2020. Hear from - the man who first challenged the age of consent in the European Court 40 years ago, when he was 16; the LGBT+ migrants coming to South Wales; the man who founded Cardiff GLF; hidden histories of Welsh politicians, trans Romans and lesbian industrialists; and get a selfie with a Suffragette.

This event is FREE and open to all. As always, we encourage young people to attend, and you don’t have to be LGBT+ to enjoy the day.

There will be BSL interpreters at this event and for any access requirements or information please contact helen@pridecymru.com

This event is sponsored by Hannah Blythyn AM and Jeremy Miles AM and supported by The Community Lottery Fund

‘Naid i’r Golwg’ – Gwneud hanes a bywydau LHDT+ yn weladwy

Dydd Sadwrn, Chwefror 29, 2020, Y Senedd, Bae Caerdydd 10.30-16.00.

Diwrnod o gyflwyniadau hanesyddol, trafodaethau, ffilm ac adloniant er mwyn dathlu Mis Hanes LHDT 2020. Cewch glywed gan – y gŵr oedd y cyntaf i herio oedran cydsynio yn y Cwrt Ewropeaidd 40 mlynedd yn ôl, ac yntau’n 16 oed; yr ymfudwyr LHDT+ sy’n dod i Dde Cymru; y gŵr sefydlodd Cardiff GLF; hanesion cudd gwleidyddwyr Cymreig, Rhufeiniaid traws a diwydianwyr lesbiaidd; a chael hunlyn gyda Swffragét.

Mae mynediad i’r digwyddiad AM DDIM ac ar agor i bawb. Tocynnau ar gael nawr o https://pridecymru.eventbrite.co.uk/

Fel bob amser, rydym yn annog pobl ifanc i fynychu’r digwyddiad, ac nid oes rhaid bod yn LHDT+ er mwyn mwynhau’r dydd.

Bydd dehonglwyr BSL yn bresennol ac ar gyfer unrhyw anghenion neu wybodaeth hygyrchedd cysylltwch gyda helen@pridecymru.com

Noddwyd y digwyddiad hwn gan Hannah Blythyn AC a Jeremy Miles AC ac fe’i gefnogwyd gan y Gronfa Gymunedol y Loteri

https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F93453589%2F153255842563%2F1%2Foriginal.20200220-205513?h=2000&w=720&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&s=31fbbc933621e65b3b0dd96dcae9505ahttps%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F93453679%2F153255842563%2F1%2Foriginal.20200220-205531?h=2000&w=720&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&s=ba204c2c2005b5800380e6a6344521ab

1994 Views - 01/03/2020 Last update
cinema
The Senedd
Pierhead Street, Cardiff, Wales, GB
Event from
eventbrite.com

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Pierhead Street, Cardiff, Wales, GB

Browse other venues in Cardiff
Discover now


Discover more events in Cardiff
Discover nowThe Senedd
Pierhead Street, Cardiff, Wales, GB
Event from
eventbrite.com


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Cardiff
  2. ‘Leap Into Sight’ - Making LGBT+ history and lives visible
 
 
 
 
Your changes have been saved.