Hub Cymru Africa - Health Shared Learning Event

Hub Cymru Africa - Health Shared Learning Event
Image from eventbrite.co.uk
Wed 17 July 2019
Wednesday 17 July 2019
1:00 PM - 5:00 PM
Ended

This Health Shared Learning Event is being hosted by Hub Cymru Africa and the Wales for Africa Health Links Network. Anyone involved in, or interested in learning about, health-related international development work is welcome to attend. This event is particuarly aimed at people/groups in South East Wales. People working with developing countries outside of Africa are also very welcome.

This is a great opportunity to meet other health links/groups, and to share learning, successes and challenges. A number of groups will give short presentations on their activities, and there will be an opportunity for questions and discussion.

Agenda Outline
13:00 - Free lunch available, & opportunity to network

14:00 - Health Shared Learning Event starts

- Introduction and updates from the Wales for Africa Health Links Network (WfAHLN) & Hub Cymru Africa (HCA).

- Presentations from several Wales for Africa health links/groups (and possibly groups working in developing countries in other parts of the world) - to be confirmed. There will be opportunities to discuss and ask questions.

Confirmed presenters:

Hayaat Women Trust

Midwives@Ethiopia

South Wales Sierra Leone Cancer Care Link

Phoenix Project: the visiting District Medical Officer of Siavonga (Zambia)  

ResponsABLE Assist

Operation Mercy India Foundation

16:30 / 17:00  - Event finishes


Mae'r digwyddiad dysgu ar y cyd i iechyd hwn yn cael ei gynnal gan Hub Cymru Africa a rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica. Mae croeso i unrhyw un sy'n ymwneud â gwaith datblygu rhyngwladol sy'n gysylltiedig ag iechyd neu sydd â diddordeb mewn dysgu amdano fod yn bresennol. Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu'n benodol at bobl/grwpiau yn ne ddwyrain Cymru. Mae croeso mawr hefyd i bobl sy'n gweithio gyda gwledydd sy'n datblygu y tu allan i Affrica.

Mae hwn yn gyfle gwych i gwrdd â chysylltiadau/grwpiau iechyd eraill, ac i rannu dysgu, llwyddiannau a heriau. Bydd nifer o grwpiau yn rhoi cyflwyniadau byr ar eu gweithgareddau, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod.

 

Amlinelliad o'r agenda

________________________________________

13:00 - Cinio am ddim ar gael, & cyfle i rwydweithio

14:00 - digwyddiad dysgu ar y cyd iechyd yn dechrau

-Cyflwyniad a'r wybodaeth ddiweddaraf gan rwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica (WfAHLN) & Hub Cymru Africa (HCA).

-Mae cyflwyniadau gan nifer o gysylltiadau/grwpiau Iechyd Cymru o Blaid Affrica (a grwpiau o bosibl sy'n gweithio mewn gwledydd datblygol mewn rhannau eraill o'r byd)-i'w cadarnhau. Bydd cyfleoedd i drafod a gofyn cwestiynau.

Cyflwynwyr wedi'u cadarnhau hyd yn hyn:

-  Hayaat Women Trust

Midwives@Ethiopia

South Wales Sierra Leone Cancer Care Link

Phoenix Project: the visiting District Medical Officer of Siavonga (Zambia)  

ResponsABLE Assist

Operation Mercy India Foundation


16:30/17:00 - Gorffen y digwyddiad

165 Views - 18/07/2019 Last update
culture food
Temple of Peace
King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3AP, Cardiff, United Kingdom


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3AP, Cardiff, United Kingdom

Browse other venues in Cardiff
Discover now

The best nearby experiences from our partners


Discover more events in Cardiff
Discover nowTemple of Peace
King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3AP, Cardiff, United KingdomAre you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
 
 
 
 
Your changes have been saved.