Hub Cymru Africa - Health Shared Learning Event

Wednesday  17 July  2019  1:00 PM    Wednesday  17 July  2019 5:00 PM
Save Saved
Last update 18/07/2019
  165

This Health Shared Learning Event is being hosted by Hub Cymru Africa and the Wales for Africa Health Links Network. Anyone involved in, or interested in learning about, health-related international development work is welcome to attend. This event is particuarly aimed at people/groups in South East Wales. People working with developing countries outside of Africa are also very welcome.

This is a great opportunity to meet other health links/groups, and to share learning, successes and challenges. A number of groups will give short presentations on their activities, and there will be an opportunity for questions and discussion.

Agenda Outline
13:00 - Free lunch available, & opportunity to network

14:00 - Health Shared Learning Event starts

- Introduction and updates from the Wales for Africa Health Links Network (WfAHLN) & Hub Cymru Africa (HCA).

- Presentations from several Wales for Africa health links/groups (and possibly groups working in developing countries in other parts of the world) - to be confirmed. There will be opportunities to discuss and ask questions.

Confirmed presenters:

Hayaat Women Trust

Midwives@Ethiopia

South Wales Sierra Leone Cancer Care Link

Phoenix Project: the visiting District Medical Officer of Siavonga (Zambia)  

ResponsABLE Assist

Operation Mercy India Foundation

16:30 / 17:00  - Event finishes


Mae'r digwyddiad dysgu ar y cyd i iechyd hwn yn cael ei gynnal gan Hub Cymru Africa a rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica. Mae croeso i unrhyw un sy'n ymwneud â gwaith datblygu rhyngwladol sy'n gysylltiedig ag iechyd neu sydd â diddordeb mewn dysgu amdano fod yn bresennol. Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu'n benodol at bobl/grwpiau yn ne ddwyrain Cymru. Mae croeso mawr hefyd i bobl sy'n gweithio gyda gwledydd sy'n datblygu y tu allan i Affrica.

Mae hwn yn gyfle gwych i gwrdd â chysylltiadau/grwpiau iechyd eraill, ac i rannu dysgu, llwyddiannau a heriau. Bydd nifer o grwpiau yn rhoi cyflwyniadau byr ar eu gweithgareddau, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod.

 

Amlinelliad o'r agenda

________________________________________

13:00 - Cinio am ddim ar gael, & cyfle i rwydweithio

14:00 - digwyddiad dysgu ar y cyd iechyd yn dechrau

-Cyflwyniad a'r wybodaeth ddiweddaraf gan rwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica (WfAHLN) & Hub Cymru Africa (HCA).

-Mae cyflwyniadau gan nifer o gysylltiadau/grwpiau Iechyd Cymru o Blaid Affrica (a grwpiau o bosibl sy'n gweithio mewn gwledydd datblygol mewn rhannau eraill o'r byd)-i'w cadarnhau. Bydd cyfleoedd i drafod a gofyn cwestiynau.

Cyflwynwyr wedi'u cadarnhau hyd yn hyn:

-  Hayaat Women Trust

Midwives@Ethiopia

South Wales Sierra Leone Cancer Care Link

Phoenix Project: the visiting District Medical Officer of Siavonga (Zambia)  

ResponsABLE Assist

Operation Mercy India Foundation


16:30/17:00 - Gorffen y digwyddiad

culture food
Nearby hotels and apartments
Temple of Peace
King Edward VII Avenue, CF10 3AP, Cardiff, United Kingdom
Temple of Peace
King Edward VII Avenue, CF10 3AP, Cardiff, United Kingdom
Event from eventbrite.co.uk