CSAD Masters Research Seminar 7 presented by Dr Jon Pigott

Thursday  24 January  2019  4:00 PM    Thursday  24 January  2019 5:30 PM
Save Saved
Last update 25/01/2019
  1123

Sound

of /

through /

as

Material.

 

This talk will contextualise a selection of sound art through a proposed framework that sees sound and material as relating in three possible ways: sound of material, sound through material and sound as material. A range of examples will be discussed alongside some of Jon’s original artworks. This forms a case study where art practice is used as a research method to inform an understanding of existing and historic creative approaches within a particular field. Themes of science and technology studies and sound studies will permeate the session.

 

 Sain/

o /

trwy /

fel

Deunydd.

 

Bydd y sgwrs yma yn rhoi cyd-destun i ddetholiad o gelfyddyd sain trwy fframwaith arfaethedig sydd yn ymdrin â pherthynas sain a deunydd mewn tair ffordd posib: sain o ddeunydd, sain trwy ddeunydd a sain fel deunydd. Byddwn yn trafod ystod o esiamplau ochr yn ochr gyda rhai o waith celf wreiddiol Jon. Mae hyn yn ffurfio astudiaeth achos lle cai arfer celf ei ddefnyddio fel dull ymchwil er mwyn cyfrannu at ein dealltwriaeth o agweddau creadigol presennol a hanesyddol o fewn maes penodol. Bydd themâu o astudiaethau gwyddorau a thechnoleg ac astudiaethau sain yn treiddio trwy’r sesiwn yma.

 

music culture
Nearby hotels and apartments
Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design, B Block, Cardiff, United Kingdom
Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design, B Block, Cardiff, United Kingdom
Event from eventbrite.co.uk